18 januari 2018

“Werkgelegenheid voor jongeren zie ik positief in.”

In gesprek met Fouad, werkmatcher bij de gemeente Utrecht

Fouad

Fouad

Fouad (24) werkt bij gemeente Utrecht als Werkmatcher. Hij is als stagiair begonnen en sinds december 2016 in vaste dienst. Fouad heeft het erg naar zijn zin bij de gemeente, dit komt vooral doordat iedere werkdag anders is en de doelgroep waar hij mee werkt heel divers is. Fouad deelt zijn verhaal met ons in een interview.

Wat houdt de functie ‘werkmatcher’ in?
Fouad: “Ik maak geschikte matches tussen jonge werkzoekenden en vacatures, om zo meer mensen mee te laten participeren op de arbeidsmarkt. Dit doe ik door werkzoekenden te begeleiden richting werk of scholing. Door werkgesprekken te voeren met werkzoekenden zorg ik ervoor dat ik op maat gemaakte dienstverlening kan bieden. Vervolgens verwijs ik ze door naar de Buzinezzclub of andere trajecten die wij bij de gemeente hebben.

Wat maakt jouw werk bijzonder?
Wat het voor mij bijzonder maakt is dat iedere dag anders is en de doelgroep waar ik mee werk heel divers is. Van werkzoekenden die meteen aan de slag kunnen tot aan werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben. Werkzoekenden die gemotiveerd zijn tot aan jongeren die weerstand bieden. Dat maakt de functie als werkmatcher uitdagend.

Hoe ga je om met weerstand?
In eerste instantie is het van belang om te achterhalen waar die weerstand vandaan komt. Iemand vertoont niet zomaar weerstand. Tijdens zo’n gesprek is het noodzakelijk om de regels even los te laten en van mens tot mens met elkaar te communiceren, om te kijken waarom er sprake is van weerstand. Komt het omdat zijn privé situatie niet op orde is, of durft de werkzoekende niet te vertellen dat hij niet aan de slag kan, of dat zijn thuissituatie instabiel is. Het is belangrijk om de kern te achterhalen, vanuit die positie kan ik ze adviseren welke stappen prioriteit hebben. Soms kan het wel eens voorkomen dat een jongere eerst een woning moet zoeken of in de schuldhulpverlening moet. Natuurlijk blijft ons doel om werkzoekenden zo snel mogelijk aan een baan te helpen, maar in zulke gevallen hebben deze zaken voorrang.

Hoe is de samenwerking met de Buzinezzclub?
Ik ervaar het als zeer positief, dat is een ding wat zeker is. De samenwerking verloopt goed. We kunnen snel met elkaar schakelen en er zijn korte lijnen. We hebben wel eens gezamenlijke beldagen bij de Gemeente Utrecht gehad, waarin we een dagdeel werkzoekenden opbellen om een intakegesprek bij de Buzinezzclub in te plannen. Dit werkt erg effectief, hierdoor hebben we in een korte tijd de oktoberronde van het Buzinezzclub programma vol gekregen. Dit vind ik een groot pluspunt qua samenwerking.

Wat was je eerste indruk van de Buzinezzclub?
Enerzijds negatief en anderzijds positief. In eerste instantie was ik geschrokken van het feit dat de Buzinezzclub een 3-jarig traject biedt (redactie: minimaal een halfjaarprogramma met doorlopend coachingstraject tot 3 jaar). Dit was in mijn ogen lang. Daarnaast was mijn eerste indruk ook positief, omdat jongeren hun dromen kunnen najagen bij de Buzinezzclub en dat de intrinsieke motivatie het uitgangspunt is. En dat jongeren handvatten krijgen om hun eigen onderneming te beginnen. Bovendien waren de resultaten qua aantal jongeren die uitstromen naar een baan, studie of onderneming erg positief. In Utrecht was dit 67%. Dat bevestigt toch dat de Buzinezzclub een mooi traject biedt.

Hoe zie je de toekomst voor jongeren?
De werkgelegenheid voor jongeren zie ik positief in. De arbeidsmarkt trekt weer aan, waardoor men veel sneller aan een baan komt. Maar we moeten ook realistisch zijn. We merken dat de jongeren die bij ons binnenkomen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daardoor meer begeleiding nodig hebben om een baan te vinden. Dit is ook niet erg. Het is een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan.”