2 mei 2016

“We hebben al het talent van Nederland nodig”

De GEVOLGEN VAN ONDERWIJS OP EEN TE LAAG NIVEAU

Het op 12 april gepubliceerde ‘Staat van het Onderwijs’, van de Inspectie van het Onderwijs constateert dat niet alle leerlingen in gelijke mate van het onderwijs in Nederland kunnen profiteren. Rond de publicatie van het rapport is veel discussie ontstaan: over gelijke kansen voor jongeren, de verschillen tussen arm en rijk, en de gevolgen op korte- en lange termijn. De Buzinezzclub begeleidt jongeren met een uitkering richting werk, ondernemerschap of een studie en kent deelnemers met zeer uiteenlopende opleidingsniveaus. Leo van Loon, directeur van de Buzinezzclub, reageert op de discussie met een blik vanuit de praktijk.

Leo van Loon: “De uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van Onderwijs ‘De Staat van het Onderwijs’ zijn voor ons geen verrassing. Bij de Buzinezzclub begeleiden we jongeren met multiproblematiek vanuit een uitkering naar succes met een baan, opleiding of zelfs een eigen bedrijf. De meerderheid van deze jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft nog geen enkel MBO-diploma als ze bij ons binnen komen. Toch zijn er in elke groep jongeren die willen studeren en hun pijlen vol ambitie richten op het HBO. Via de 21-plus toets kunnen zij zonder diploma toegang krijgen tot het HBO. En wat gebeurt er? De meerderheid van deze jongeren haalt deze test! Een duidelijk teken dat er veel meer talent in deze doelgroep zit, dan het systeem laat zien.

Wat zou er gebeurd zijn als al dit talent wel al vroeg herkend was? Welke vrienden hadden zij dan gemaakt? En wat voor rolmodel hadden zij kunnen zijn voor hun omgeving? Als Buzinezzclub zijn we een groot voorstander van objectiever toetsen, zodat ook het talent onder jongeren met laagopgeleide ouders herkend wordt. Met de komende vergrijzing hebben we al het talent van Nederland nodig en deze verspilling van talent en levensjaren is onnodig.”

De toekomst is kansrijk
Jongeren met een uitkering kunnen bij de Buzinezzclub deelnemen aan een intensief trainingsprogramma. De Buzinezzclub gaat uit van de droom van jongeren, met als doel een passende opleiding, werk of een eigen bedrijf. Ambitieuze jongeren, die over capaciteiten beschikken om op hoog niveau verder te studeren, worden geadviseerd een 21+ HBO-toets te doen om toegelaten te worden tot een hogeschool. De Buzinezzclub ondersteunt jongeren bij de voorbereiding. Rilana werd recent toegelaten tot de HBO opleiding Psychologie en wil graag verder studeren tot kinderpsycholoog: “Ik wil in het eerste jaar mijn propedeuse halen. Dan door naar de universiteit!”

Rilana (23 jaar): “Het is altijd mijn droom geweest om met kinderen te werken. Ik heb de opleiding ‘kinderopvang’ op het MBO gevolgd. Ik heb het niet afgemaakt omdat er niet genoeg uitdaging in zat. Ik heb nog een aantal jaar gewerkt in de kinderopvang en verkoop, maar wilde eigenlijk terug naar school. Alleen, hoe doe je dat financieel? Door omstandigheden kwam ik in een uitkering terecht, waarna ik ben aangemeld bij de Buzinezzclub. Daar ben ik goed geholpen. In december heb ik me ingeschreven bij de hogeschool en mocht op voor de 21+ toets. In de voorbereiding heb ik hulp gehad bij verschillende vakken en ben zo geslaagd voor de toets! Ik september start ik met de opleiding en ga er alles aan doen om mijn propedeuse te halen en door te studeren op de universiteit. Uiteindelijk wil ik werken bij een internaat of jeugdinstituut.”