7 februari 2017

Koningin Máxima opent eerste Buzinezz Forum tegen jeugdwerkloosheid

buzinezz_forum

Hare Majesteit Koningin Máxima opent op 22 februari met een toespraak het eerste Buzinezz Forum, een nieuw initiatief tegen jeugdwerkloosheid. In het Buzinezz Forum werken belangrijke spelers op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding samen om alle jongeren in Nederland meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert de laatste jaren razendsnel, waardoor het voor jongeren met weinig startkwalificaties steeds moeilijker wordt om deel te nemen. Tijdens het Buzinezz Forum zoeken organisaties, gemeenten en sociaal ondernemers naar een gemeenschappelijke aanpak om de kansen voor die groep te vergroten. Het Forum is een initiatief van de Buzinezzclub, PSO-Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen), TNO en de gemeente Eindhoven.

Cruciaal voor de toekomst
Ondanks dalende jeugdwerkloosheidscijfers moeten ruim 146.000 jongeren rondkomen van een uitkering. Jongeren zonder diploma vinden in veel branches geen aansluiting tot de arbeidsmarkt. Maar door de vergrijzing is het cruciaal dat ook die jongeren deelnemen aan de arbeidsmarkt om de vergrijzing en bijbehorende kosten op te vangen. De komende jaren moet ieders talent benut worden.

“Zonder papieren wordt het moeilijker om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Wie een baan heeft, zal moeten blijven doorleren en zich blijven ontwikkelen,” vertelt hoogleraar Wilthagen van de Tilburg University. “HBO wordt het nieuwe minimum. Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is dat een groeiend probleem. Er ontstaat een duale arbeidsmarkt. Vroeger kwam je in een stabiele organisatie waar je kon werken en je gaandeweg ontwikkelde. Nu is het werk dat deze jongeren vroeger deden, geautomatiseerd. Dus er zijn minder plekken die vragen om meer competenties en de organisaties zijn minder stabiel.” Tijdens het Buzinezz Forum zoeken experts duurzame oplossingen voor dit urgente maatschappelijke probleem tijdens verschillende denktanks.

Best Practices komen samen
“Op dit moment vinden veel steden allemaal het wiel opnieuw uit”, zegt Leo van Loon, directeur Buzinezzclub. “Goed dat steden de jeugdwerkloosheid aanpakken, maar gemeenten en werkgevers kunnen meer van elkaars ervaringen leren.” Daarom nam de Buzinezzclub samen met PSO-Nederland, TNO en de gemeente Eindhoven het initiatief tot het Forum. “Door de Social Youth Awards te introduceren zetten wij organisaties, die al hebben bewezen sociaal te ondernemen door PSO- gecertificeerd te zijn, extra in de schijnwerpers. Zichtbaarheid van deze organisaties vergroten draagt enorm bij aan het delen van kennis op dit onderwerp. Socialer ondernemen met jongeren; het kan!”, aldus Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland.

Praktijkvoorbeelden delen
Het Buzinezz Forum brengt de best practices op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding samen. Voortrekkers uit de sector maken vooraf een gezamenlijke visie in de vorm van een serie scherpe blogs, die tijdens het Forum verder worden uitgediept. Zo helpt het Forum organisaties, gemeenten en bedrijven vooruit. De komende drie jaar organiseert de Buzinezzclub het Buzinezz Forum. Zo ontstaat een constante basis voor het delen van kennis en ervaringen, dwars door alle verkiezingen (landelijk en lokaal) van de komende jaren heen.

Bedrijven belonen
Tijdens het Forum worden de Social Youth Awards van PSO-Nederland uitgereikt aan bedrijven die zich actief inzetten om kansen voor jongeren te vergroten. Bedrijven met een PSO-Keurmerk komen in aanmerking voor deze award. Daarnaast worden Awards uitgereikt aan bedrijven die door jongeren van de Buzinezzclub zijn genomineerd.

Samenwerken aan kansen voor jongeren
De initiatiefnemers zijn blij met de aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin en trots op de deelname van zowel powerplayers en bedrijven, als van jongeren zelf. Onder meer Ton Wilthagen (Hoogleraar Universiteit Tilburg), wethouders Victor Everhardt (Utrecht) en Staf Depla (Eindhoven) verlenen hun medewerking. Voor de deelnemers kan het Buzinezz Forum ook waardevolle nieuwe contacten onderling opleveren en drempels voor informeel overleg verlagen. Mirjam Sterk (voormalig ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid namens de regering) is moderator van het Forum.

De Buzinezzclub
De Buzinezzclub is initiatiefnemer van het Buzinezz Forum en begeleidt jongeren met een uitkering naar een passende baan, opleiding of bij de start van een eigen onderneming. De organisatie is actief in vier steden: Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en in Dordrecht en regio. Jaarlijks volgen ruim 400 jongeren het programma. Gemiddeld vindt 60% van de deelnemers met behulp van de Buzinezzclub aansluiting tot de arbeidsmarkt, waardoor zij niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Doorgaans start 10% een eigen onderneming, begint 20% met een passende opleiding en vindt 30% van de jongeren een baan die bij ze past.

PSO-Nederland
PSO-Nederland is de organisatie die de  Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO beheert, positioneert en uitgeeft. De PSO is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. PSO-Nederland is medeorganisator van het Buzinezz Forum. De PSO zorgt ervoor dat een maatschappelijk probleem door Sociaal Ondernemen wordt opgelost: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden duurzaam en op kwalitatief goede wijze aan het werk geholpen bij reguliere organisaties.

Het Buzinezz Forum
Het eerste Buzinezz Forum vindt plaats op 22 februari in de recent geopende Social Impact Factory, Vredenburg 40 in Utrecht. In de komende jaren wordt de aanpak van jeugdwerkloosheid in het Buzinezz Forum gaandeweg aangescherpt.

Voor meer informatie over het Buzinezz Forum kijk op: www.buzinezzforum.nl.