fbpx

Experts slaan alarm:

kabinet pak nu de arbeidsmarkt aan, anders lopen kwetsbaren onherstelbare schade op

Persbericht 28 oktober 2020 – Kim Putters riep vanmiddag het kabinet op tot een groot offensief om hulp aan kwetsbare Nederlanders te bieden. Zij komen financieel en psychologisch zwaar in de problemen.
Stel voorwaarden aan de steun aan bedrijven en maak hulp aan kwetsbaren vanzelfsprekend. Verbind hierbij werk, zorg en leren, in het bijzonder jongeren hebben een garantie perspectief nodig. Want hoe langer je aan de kant staat, hoe groter je achterstand wordt.

Kim Putters deed zijn uitspraken vanmiddag in het debat op het ClubForum*20 over een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Hij ging in gesprek met vier wethouders en andere experts zoals Ton Wilthagen. Wilthagen stelde dat we in Nederland mensen afschrijven alsof ze een wegwerpartikel zijn. Er is een snelle transitie naar betekenisvol werk nodig. Kim Putters vulde aan dat we moeten nadenken welke sociale basis we onder ons land willen hebben. Wat is de waarde van werk? Die is breder dan alleen economisch en heeft ook maatschappelijk en psychologisch een grote waarde voor mensen.

We hebben een praktische aanpak nodig die het simpel maakt voor mensen om snel de juiste zorg of ingang naar (nieuw) werk te vinden. Hierbij overschatten we de mogelijkheden van eigen regie. Dit is voor de onderkant van de samenleving vaak niet haalbaar en daardoor niet de beste oplossing. Leo van Loon, organisator van het ClubForum, herkent dit en ziet bij de Buzinezzclub dagelijks dat iedereen kwetsbaar kan worden. Wel maakt het voor je kansen om hieruit te komen veel uit waar en wanneer je geboren wordt. We staan nu veraf van de ideale meritocratie, waarin iedereen alleen op zijn verdiensten en talent vooruit komt. Tegelijkertijd wees hij op de kracht van Nederland. We barsten van het geld, netwerk, goede ideeën en organisatiekracht. Als het deel van Nederland met een overvloed aan kansen en middelen zich verbindt met het deel van Nederland dat weinig kansen heeft maar er voor wil gaan, creëren we een sterker Nederland dat groeit en bloeit, ook in de 21e eeuw.

Kwetsbaar
De coronacrisis legt de kwetsbaarheid van onze arbeidsmarkt bloot en daarom is het nu tijd om in te grijpen. Juist nu tekenen de verschillen tussen vast- en flexwerk en tussen hoog- en laagopgeleid zich duidelijk af. ‘De kwetsbare groepen in onze samenleving worden met elke crisis kwetsbaarder en de groepen steeds groter. Nodig is een transitie naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen,’ zegt prof. dr. Ton Wilthagen, Hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Tilburg University.

Leo van Loon begeleidt met zijn organisaties, de Buzinezzclub en Werkclub, dagelijks de kwetsbare doelgroep en ziet de problemen snel toenemen. ‘80 procent van onze deelnemers had al schulden, meer dan de helft heeft nog geen diploma en 40 procent heeft wel eens vastgezeten. Zij hadden al weinig kansen, maar staan nu achteraan in de rij, terwijl ook zij veel kunnen bijdragen. We moeten als maatschappij nu iets doen. Ook deze groep moet duurzaam perspectief krijgen, anders laten we een kwetsbare groep in de samenleving hard vallen’. Wilthagen benadrukt de noodzaak van dergelijke initiatieven, voor begeleiding, loopbaan coaching en de langetermijneffecten die juist nu cruciaal blijken te zijn. ‘De Buzinezzclub staat voor kansengelijkheid en een arbeidsmarkt waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. De bewezen effectieve werkwijze zorgt ervoor dat kwetsbare mensen duurzaam aan het werk gaan én blijven.’

Sociale gevolgen

‘We hebben geleerd dat de sociale gevolgen pas één of twee jaar na de crisis zichtbaar zijn. De eerste twee maanden zonder baan zijn nog te dragen, maar langdurige werkloosheid knaagt aan het zelfbeeld en de eigenwaarde van mensen. Vervolgens leidt dit tot grotere druk op bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Wij maken ons bij het SCP zorgen of Nederland dat wel aankan’, aldus Kim Putters, directeur SCP. Putters: ‘Er is ook sprake van groeiende eenzaamheid, van groeiende kwetsbaarheid onder laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse herkomst, van zelfstandigen die zonder werk zitten. En dat zijn groepen die minder hebben geprofiteerd van de economische groei van de afgelopen jaren. Met dank aan tijdelijke contracten, afnemende onderwijsprestaties en groeiende eenzaamheid, ook in welvarende tijden.’

ClubForum*20 - live uitzending van 28 oktober 2020

•••