fbpx

Persbericht

Extra investering tegen werkloosheid van kwetsbare groepen

De Buzinezzclub en Goldschmeding Foundation slaan de handen ineen voor arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen

Rotterdam, 1 juli 2020 – De Buzinezzclub en Goldschmeding Foundation geven vandaag het startschot voor een langdurige, intensieve samenwerking met de ambitie om per jaar ten minste 5.000 kwetsbare Nederlanders te laten participeren op de arbeidsmarkt. De partners bouwen hiermee voort op de succesvolle aanpak van de Buzinezzclub, waarmee al 2.500 mensen aan de slag kwamen en die door de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties) in 2019 werd uitgeroepen tot Worldwide Best Practice.

Al ruim voor de coronacrisis waarschuwden de raadgevers van het kabinet voor een grotere groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden. Juist omdat de werkloosheid in Nederland erg laag is, is voor degenen die desondanks niet aan de slag kwamen extra aandacht nodig. De coronacrisis maakt dit probleem nu extra urgent. Een langdurige, integrale aanpak is nodig om duurzame verandering te realiseren. Met steun van de Goldschmeding Foundation gaat de Buzinezzclub de komende jaren inzetten op versterking van het systeem rondom re-integratie en participatie.

“De kwetsbare groepen in onze samenleving worden met elke crisis kwetsbaarder en de groepen steeds groter. Nodig is een transitie naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. De Buzinezzclub staat voor kansengelijkheid en een arbeidsmarkt waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Hun bewezen effectieve werkwijze zorgt ervoor dat kwetsbare mensen duurzaam aan het werk kunnen én blijven. Dat de komende jaren veel meer mensen hun programma kunnen doorlopen is dan ook een positieve ontwikkeling.”

– prof. dr. Ton Wilthagen, Hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University.

Activerend arbeidsmarktbeleid
In crisistijd ontstaan er vele plannen voor hoe de overheid bedrijven kan helpen. Hoe we organisaties overeind kunnen houden en hoe we financieel verlies compenseren. Echter zijn deze maatregelen voor kwetsbare mensen niet toereikend: mensen met flexbanen of uitzendwerk verliezen direct inkomsten, jongeren en nieuwe Nederlanders kunnen voorlopig niet starten op de arbeidsmarkt en de financiële zelfredzaamheid neemt in de gehele doelgroep verder af. Uit onderzoek van Ecorys blijkt dat er voor de coronacrisis al 2,8 miljoen mensen naast of aan de onderkant van de arbeidsmarkt stonden. En dat aantal wordt alleen maar groter. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde in januari van dit jaar al dat Nederland, sinds de bezuinigingen van eerdere kabinetten, veel minder geld uitgeeft aan activerend arbeidsmarktbeleid dan andere Europese landen. Met als gevolg dat de huidige crisis opnieuw onevenredig zwaar terecht komt bij mensen die al kwetsbaar zijn. Daarom pleiten de Buzinezzclub en Goldschmeding Foundation voor een structurele en integrale aanpak om kwetsbare mensen te begeleiden richting de arbeidsmarkt en tijdens hun carrière, met als doel langdurige arbeidsmarkt participatie en financiële zelfredzaamheid.

Langdurige, integrale aanpak
De Buzinezzclub heeft de afgelopen tien jaar bewezen effectief te zijnen is gespecialiseerd in begeleiding van kwetsbare groepen. De begeleiding heeft de vorm van praktijkgerichte trainingen en coaching naar een baan, opleiding of eigen bedrijf, die doorloopt tot ver op het carrièrepad of bij een eventuele terugval in de uitkering. De integrale aanpak van schuldhulpverlening, huisvesting, zorg en andere support helpt om de basis op orde te krijgen. En het werkt: gemiddeld is 65% van de mensen die het programma doorlopen blijvend uit een uitkering en economisch zelfredzaam. Daarnaast is er een afname te zien in schulden, zorg- en verslavingsproblematiek.

Unieke opschaling in Nederland
De komende jaren staan in het teken van groei. Met steun van de Goldschmeding Foundation gaat de Buzinezzclub jaarlijks 5.000 mensen begeleiden, waar het er nu 500 zijn. Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijke opschaling plaatsvindt.

“De Goldschmeding Foundation wil bijdragen aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. De Buzinezzclub is een projectpartner met een bewezen aanpak die voor duizenden kwetsbare mensen het verschil kan maken. Daarom gaan we nu opschalen”

-Aart de Geus, bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation.

 

Over de Goldschmeding Foundation
De Goldschmeding Foundation werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen zij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Economie.

•••